Firmalar Hangi Durumlarda Fiili İhracat Kapsamına Değerlendirilir

Firmalar Hangi Durumlarda Fiili İhracat Kapsamına Değerlendirilir

İçindekiler

 1. Fiili İhracat Nedir?
 2. Fiili İhracatı İle İlgili Yasal Düzenlemeler
 3. Fiili İhracatı İçin Gereken Belgeler Ve İzinler
 4. Fiili İhracatın Vergilendirilmesi Ve Muhasebe Kayıtları
 5. Fiili İhracatı İçin müşterilerin Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
 6. Fiili İhracatın Yöntemleri
 7. Fiili İhracatın Avantajları ve Dezavantajları
 8. Fiili İhracatın Firmalar Üzerindeki Etkileri
 9. Fiili İhracatta Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Fiili İhracat Nedir?

 • Fiili ihracat, bir ülkenin sınırları dışında gerçekleştirilen mal veya hizmet satışlarıdır. Bu tür ihracatta, mal veya hizmetler fiziksel olarak bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilir ve orada tüketiciye ulaşır. Fiili ihracat, mal ve hizmetlerin gerçekten ihraç edilerek ticaretin gerçekleştirildiği bir süreçtir.
 • Fiili ihracatta, mal veya hizmetlerin üreticisi veya ihracatçı, ürünleri ihraç etmek için gerekli olan Lojistik, gümrük işlemleri, nakliye ve belgelendirme gibi süreçleri yönetir. Ürünler, yabancı pazarlarda satışa sunulur ve tüketiciye ulaştırılır. Bu süreçte, ihracatçılar genellikle ihracat işlemlerini düzenlemek için gümrük mevzuatına uygun olarak çalışırlar ve ihracat belgelerini tamamlarlar.
 • Fiili ihracat, bir ülkenin dış ticaret dengesinde pozitif bir etki yaratır. İhracatın artması, bir ülkenin ekonomisine katkıda bulunur, istihdam yaratır ve büyümeyi destekler. Bu nedenle, birçok ülke, ihracatı teşvik etmek için çeşitli politika ve teşvikler uygular.

Fiili İhracatı İle İlgili Yasal Düzenlemeler

Fiili ihracatla ilgili yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Ancak genel olarak, fiili ihracatı düzenleyen yasal düzenlemeler şunları içerebilir:

 1. Gümrük Mevzuatı: Fiili ihracat, mal veya hizmetlerin bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilmesi olduğu için gümrük mevzuatı önemlidir. İhracatçılar, ihracat işlemlerini düzenlemek için gümrük mevzuatına uymak zorundadır. Bu mevzuat, ihracatın yapılacağı ülkelerin gümrük prosedürlerini ve gerekliliklerini belirler.
 2. İhracat Kontrolleri: Bazı ülkeler, stratejik mal ve teknolojilerin ihracatını kontrol etmek amacıyla ihracat kontrolleri uygular. Bu kontroller, özellikle silah, nükleer malzemeler, ilaçlar, kimyasallar, teknolojik ürünler gibi hassas veya kısıtlı mal ve hizmetler için geçerlidir. İhracatçılar, ihracat kontrollerine uygunluk sağlamak için ilgili yasal düzenlemelere tabi olmalıdır.
 3. Ticaret Anlaşmaları: Bazı ülkeler arasında serbest ticaret anlaşmaları veya tercihli ticaret düzenlemeleri bulunabilir. Bu anlaşmalar, belirli mal ve hizmetlerin ihracatında vergi indirimleri, gümrük kolaylıkları veya diğer ticaret avantajları sunar. İhracatçılar, bu anlaşmalardan yararlanmak için ilgili düzenlemelere uygunluk sağlamalı ve gerekli belgeleri temin etmelidir.
 4. İhracat Belgeleri: Fiili ihracat sürecinde, ihracatçılar tarafından belirli ihracat belgelerinin düzenlenmesi gerekebilir. Örnek olarak, fatura, taşıma belgesi, sigorta poliçesi, menşe belgesi gibi belgeler ihracat işlemlerinin kaydedilmesi ve düzenlenmesi için kullanılır. Bu belgeler, gümrük işlemlerinde ve ticaretin yasal süreçlerinde kullanılır.

İhracatçılar, fiili ihracat sürecinde ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlamak için yerel gümrük otoriteleri ve ihracat birlikleri gibi kurumlardan destek almalıdır. Ayrıca, ihracatçılar, uluslararası ticaret hukuku ve uluslararası iş uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalı ve güncel yasal düzenlemeleri takip etmelidir.

Fiili İhracatı İçin Gereken Belgeler Ve İzinler

Fiili ihracat sürecinde, belirli belgeler ve izinler gerekmektedir. İhtiyaç duyulan belgeler ve izinler ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre değişebilir. İşte genel olarak fiili ihracat için gereken belgeler ve izinlerden bazıları:

 1. Ticari Fatura: İhracatçı tarafından düzenlenen ve alıcıya gönderilen ticari fatura, ihracat işleminin temel belgesidir. Fatura, malın ayrıntılarını, miktarını, değerini, ödeme koşullarını ve diğer ticari bilgileri içerir.
 2. Taşıma Belgeleri: Fiili ihracat için, taşıma belgeleri gereklidir. Bu belgeler, ihracatçının malı göndermek üzere taşıyıcıyla (gemi, uçak, kamyon, kurye vb.) yaptığı anlaşmaları ve taşıma detaylarını içerir. Örnek olarak, konşimento (bill of lading), hava taşıma senedi (airway bill), kamyonet yüklemesi belgesi (CMR) gibi belgeler kullanılabilir.
 3. Menşe Belgesi: Bazı durumlarda, ihracatçılar menşe belgesi sağlamak zorunda olabilir. Menşe belgesi, malın nerede üretildiğini ve hangi ülkenin ürünü olduğunu gösteren bir belgedir. Menşe belgesi, gümrük işlemleri ve ticari anlaşmalar için önemlidir. Genellikle ülkeler arasında serbest ticaret anlaşmaları veya tercihli ticaret düzenlemeleri varsa menşe belgesi gereklidir.
 4. Gümrük İşlemleri ve İzinler: Fiili ihracatta, gümrük işlemleri ve izinler gerekebilir. İhracatçılar, ihracat sürecinde gümrük formalitelerine uymak ve gerekli izinleri almakla yükümlüdür. Bu, ihraç edilen malın gümrük beyannamesinin düzenlenmesini, ihraç izinlerinin alınmasını ve diğer gümrük prosedürlerini içerir.
 5. Özel İzinler ve Sertifikalar: Bazı ürünler için özel izinler, sertifikalar veya belgelendirmeler gerekebilir. Örneğin, gıda ürünleri, ilaçlar, kimyasallar, elektronik eşyalar, tıbbi cihazlar gibi belirli sektörlerde belirli standartlara uygunluk sertifikaları veya özel izinler gerekebilir.

Bu belgeler ve izinler, ihracatçılar tarafından ülkelerin gümrük mevzuatına ve ilgili sektör düzenlemelerine uygun olarak temin edilmeli ve düzenlenmelidir.

Fiili İhracatın Vergilendirilmesi Ve Muhasebe Kayıtları

Fiili ihracatın vergilendirilmesi ve muhasebe kayıtları, ülkeye ve vergi mevzuatına göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, aşağıdaki unsurlar ihracatın vergilendirilmesi ve muhasebe kayıtlarıyla ilgili önemli hususları kapsar:

 1. Vergi Muafiyeti veya İndirimleri: Birçok ülke, ihracat işlemlerinde vergi muafiyeti veya indirimleri sunar. Bu, ihracatçıların ihracat edilen mal veya hizmetler için bazı vergilerden muaf tutulabileceği veya indirimlerden yararlanabileceği anlamına gelir. Vergi muafiyeti veya indirimleri, genellikle KDV/GST (Katma Değer Vergisi/Genel Satış Vergisi) gibi tüketim vergilerini içerir. İhracatçılar, vergi mevzuatına uygun şekilde muafiyet veya indirimlerden yararlanmak için ilgili belgeleri sunmalı ve prosedürlere uymalıdır.
 2. İhracat İşlemlerinin Kaydedilmesi: İhracat işlemleri, muhasebe kayıtlarında doğru bir şekilde kaydedilmelidir. Bu, ihracatçının mali tablolarında ve finansal raporlarında doğru bilgilerin yer aldığından emin olmasını sağlar. İhracat işlemlerinin doğru bir şekilde kaydedilmesi, muhasebe politikaları ve ulusal muhasebe standartlarına uygunluğu gerektirir.
 3. Döviz İşlemleri: Fiili ihracatta, genellikle döviz işlemleri gerçekleşir. İhracatçılar, döviz kurlarını takip etmeli ve döviz işlemlerini doğru bir şekilde kaydetmelidir. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve döviz cinsinden yapılan ödemelerin kaydedilmesi, ihracatçının muhasebe kayıtlarını etkiler.
 4. İhracat İşlemlerine İlişkin Belgeler: İhracat işlemlerine ilişkin belgeler, muhasebe kayıtlarının temelini oluşturur. Bu belgeler, fatura, taşıma belgeleri, gümrük beyannamesi, ödeme makbuzları, ihracat izinleri, sertifikalar ve diğer ilgili belgeleri içerir. İhracatçılar, bu belgeleri düzgün bir şekilde saklamalı ve muhasebe kayıtlarında kullanmalıdır.
 5. Vergi İadesi veya İndirimleri: Bazı ülkeler, ihracatçılara yapılan ihracat işlemleri için vergi iadesi veya indirimleri sağlar. 

Fiili İhracatı İçin müşterilerin Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Fiili ihracatta, müşterilerin güvenilirliğini değerlendirmek son derece önemlidir. müşterilerin güvenilirliğini doğru bir şekilde değerlendirmek, ihracatçının riskleri azaltmasına ve ödeme güvencesini sağlamasına yardımcı olur. İşte müşterilerin güvenilirliğini değerlendirmek için dikkate almanız gereken bazı faktörler:

 1. Referans Kontrolü: müşterilerin geçmiş performansını ve itibarını değerlendirmek için referans kontrolleri yapın. müşterinin daha önceki iş ilişkilerindeki deneyimleri, ödeme performansı, sipariş yerine getirme kabiliyeti ve müşteri memnuniyeti gibi faktörleri araştırın. Referans kontrolleri, müşterinin geçmişteki iş deneyimleri hakkında bilgi sağlayarak güvenilirliklerini değerlendirmenize yardımcı olur.
 2. Finansal Analiz: müşterinin finansal durumunu değerlendirmek önemlidir. Finansal analiz yaparak müşterinin finansal performansını, likidite durumunu, borçluluk düzeyini, ödeme kapasitesini ve mali sağlamlığını değerlendirebilirsiniz. Finansal analiz, müşterinin ödeme yapma kabiliyetini ve finansal risklerini değerlendirmenize yardımcı olur.
 3. Sektör Bilgisi: müşterinin faaliyet gösterdiği sektörü ve sektörün genel performansını değerlendirin. Sektör analizi yaparak müşterinin sektördeki konumunu, rekabet gücünü, büyüme potansiyelini ve risklerini değerlendirebilirsiniz. Sektör bilgisi, müşterinin işletme riskini ve ihracat potansiyelini değerlendirmenize yardımcı olur.
 4. İşbirliği ve İletişim: müşteriyle işbirliği ve iletişim sürecindeki deneyimlerinizi değerlendirin. müşteriyle olan iletişimlerin düzgün ve etkili olması, siparişlerin doğru ve zamanında yerine getirilmesi, işbirliği ruhunun olması gibi faktörler müşterinin güvenilirliğini etkiler. müşteriyle olan işbirliği ve iletişim sürecinde yaşanan olumlu deneyimler, müşterinin güvenilirliğini artırır.
 5. Sözleşmeler ve Ödeme Koşulları: müşterilerle yapılan sözleşmeler ve ödeme koşulları da güvenilirlik değerlendirmesinde önemlidir. 

Fiili İhracatın Yöntemleri

Fiili ihracatın yöntemleri, ihracatçıların ürünlerini yurtdışına göndermek için kullandıkları farklı ticaret yöntemlerini ifade eder. İşte fiili ihracatın yaygın olarak kullanılan yöntemleri:

 1. Doğrudan Satış: Doğrudan satış yöntemi, ihracatçının ürünlerini yabancı müşterilere doğrudan satması anlamına gelir. İhracatçı, yabancı müşterilerle iletişim kurar, siparişleri alır ve mal teslimatını gerçekleştirir. Bu yöntemde, ihracatçı tüm ihracat sürecini kendisi yönetir ve satış sonrası hizmetleri sağlar.
 2. Distribütörler ve Acenteler: İhracatçı, yabancı pazarlara giriş yapmak için yerel distribütörler veya acenteler kullanabilir. Distribütörler, ihracatçının ürünlerini alır, depolar, pazarlar ve satışını gerçekleştirir. Acenteler ise ihracatçı adına pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütür. Bu yöntem, ihracatçının yerel pazar bilgisine ve ağlara erişimini sağlar.
 3. Satış Temsilcileri: Satış temsilcileri, ihracatçının ürünlerini belirli bir bölgede temsil eden bağımsız satış profesyonelleridir. Satış temsilcileri, müşterilere ürünleri tanıtır, siparişleri alır ve satışı gerçekleştirir. İhracatçı, satış temsilcilerine komisyon veya belirli bir satış payı öder.
 4. Franchise Sistemi: Franchise sistemi, ihracatçının başka ülkelerdeki franchise işletmelerini kurmasını sağlayan bir yöntemdir. İhracatçı, franchise vererek, marka, ürün, işletme modeli ve destek hizmetlerini sağlar. Franchise alıcıları, ihracatçının belirli standartlara uygun olarak işletme açar ve markanın tanıtımını yapar.
 5. Lisans Verme: Lisans verme, ihracatçının başka ülkelerdeki lisans alıcılarına ürünlerini üretme ve satma izni verdiği bir yöntemdir. Lisans alıcıları, belirli bir lisans ücreti karşılığında, ihracatçının markasını, teknolojisini veya know-how’ını kullanarak ürünlerini üretir ve satışını gerçekleştirir.

Bu yöntemler, ihracatçının hedeflediği pazarlara ve stratejisine göre değişebilir. Her yöntemin avantajları, dezavantajları ve gereklilikleri farklı olabilir. İhracatçılar, hedefledikleri pazarlara en uygun yöntemi seçmek kabul edilebilirliğini arttıracaktır.

Fiili İhracatın Avantajları ve Dezavantajları

Fiili ihracatın avantajları ve dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

Avantajlar:

 1. Daha Fazla Kontrol: Fiili ihracat, ihracatçıya ürünün pazarlama, satış ve dağıtım süreçlerinde daha fazla kontrol sağlar. İhracatçı, doğrudan müşterilerle ilişki kurabilir ve ürünlerin kalitesi, teslimat süresi ve müşteri memnuniyeti gibi faktörleri doğrudan yönetebilir.
 2. Daha Yüksek Kar Marjı: Fiili ihracatta, aracıları ve dağıtım kanallarını atlayarak doğrudan müşterilere satış yapılabilir. Bu, daha yüksek kar marjları elde etme potansiyelini artırır.
 3. Marka ve müşteri İlişkileri Kontrolü: Fiili ihracat, ihracatçının marka imajını ve müşteri ilişkilerini doğrudan kontrol etmesini sağlar. Bu, müşteri sadakati ve marka değeri oluşturma sürecinde avantaj sağlar.
 4. Pazar Çeşitliliği: Fiili ihracat, ihracatçının farklı ülkelerde pazarlara giriş yapmasını ve gelir kaynaklarını çeşitlendirmesini sağlar. Bu, işletmenin risklerini azaltabilir ve büyüme potansiyelini artırabilir.

Dezavantajlar:

 1. Operasyonel Zorluklar: Fiili ihracat, ihracatçı için operasyonel zorluklar getirebilir. Farklı ülkelerdeki Lojistik, gümrük işlemleri, dil ve kültürel farklılıklar gibi faktörler, operasyonel karmaşıklıklara neden olabilir.
 2. Finansal Riskler: Uluslararası ticarette finansal riskler artabilir. Ödeme gecikmeleri, döviz kuru dalgalanmaları ve ticari riskler gibi faktörler, ihracatçının finansal olarak daha fazla riskle karşı karşıya kalmasına neden olabilir.
 3. Pazar Araştırması ve Uyum: Fiili ihracatta, hedef pazarların gereksinimlerini ve düzenlemelerini anlamak için detaylı pazar araştırması yapmak önemlidir. Her pazarın kendine özgü yasal düzenlemeleri, tüketici tercihleri ve pazarlama stratejileri olabilir.
 4. Yatırım ve Kaynak İhtiyacı: Fiili ihracat yapmak için yatırım ve kaynaklar gerekebilir. Uluslararası pazarlara girmek için pazarlama, satış, dağıtım ağı, müşteri hizmetleri gibi alanlarda ek kaynaklar ve yetenekler geliştirmek gerekebilir.

Fiili İhracatın Firmalar Üzerindeki Etkileri

Fiili ihracat, firmalar üzerinde çeşitli etkilere sahip olabilir. İşletmeler için fiili ihracatın bazı önemli etkileri şunlardır:

 1. Büyüme ve Gelir Artışı: Fiili ihracat, işletmelerin yeni pazarlara erişim sağlamasını ve müşteri tabanını genişletmesini sağlar. Bu, işletmelerin satışlarını ve gelirlerini artırma potansiyelini yükseltir. Yeni pazarlara giriş, işletmelere büyüme ve genişleme fırsatları sunar.
 2. Pazar Çeşitliliği ve Risk Diversifikasyonu: Fiili ihracat, işletmelerin tek bir pazardan bağımlı olmasını engeller. Farklı ülkelere ihracat yaparak pazar çeşitliliği sağlanır ve işletmeler riskleri dağıtabilir. Bu, işletmelerin ekonomik dalgalanmalardan, yerel pazardaki rekabetten ve diğer risklerden etkilenme riskini azaltır.
 3. Rekabet Gücü ve İnovasyon: Fiili ihracat, işletmelerin rekabet gücünü artırabilir. Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler, rekabet ortamında daha güçlü olmak için ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmeye teşvik edilir. İhracat süreci, işletmelerin inovasyon yeteneklerini artırmasına yardımcı olabilir.
 4. Verimlilik ve İşletme Süreçlerinin Gelişimi: Fiili ihracat, işletmelerin operasyonel verimliliği artırmasına yönelik fırsatlar sunar. Uluslararası pazarda faaliyet göstermek, işletmelerin Lojistik, tedarik zinciri yönetimi, üretim süreçleri gibi alanlarda daha verimli olmalarını gerektirebilir. Bu da işletmelerin genel işletme süreçlerini geliştirmelerini teşvik eder.
 5. İşbirlikleri ve Küresel Ağlar: Fiili ihracat, işletmelerin uluslararası işbirlikleri kurma ve küresel ağlar oluşturma fırsatlarına erişmelerini sağlar. Yabancı müşteriler, distribütörler, acenteler ve diğer iş ortakları aracılığıyla işbirlikleri kurarak, işletmeler daha geniş bir müşteri tabanına ulaşabilir ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma sahip olabilir.

Bu etkiler, işletmenin uluslararası pazarda faaliyet gösterme stratejisine, sektörüne ve işletmenin özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. 

Fiili İhracatta Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Fiili ihracatta karşılaşılan bazı zorluklar ve çözüm önerileri aşağıda verilmiştir:

Lojistik ve Tedarik Zinciri Zorlukları:

 1. Zorluklar: Fiili ihracatta, Lojistik süreçler karmaşık olabilir. Farklı ülkeler arasında nakliye, depolama, gümrük işlemleri gibi faktörlerde gecikmeler ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca, uluslararası tedarik zinciri yönetimi, hammadde temini ve tedarikçi ilişkileri gibi konularda zorluklar ortaya çıkabilir.
 2. Çözüm Önerileri: İşletmenin Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini iyileştirmek için profesyonel Lojistik firmalarıyla çalışmak, etkili envanter yönetimi yapmak, gümrük işlemlerini önceden planlamak ve stratejik tedarikçi ilişkileri geliştirmek önemlidir. Ayrıca, teknoloji tabanlı Lojistik çözümler kullanmak ve operasyonel süreçleri izlemek için otomasyon sistemlerini kullanmak da faydalı olabilir.

 

Finansal Riskler:

 1. Zorluklar: Uluslararası ticarette finansal riskler artabilir. Ödeme gecikmeleri, döviz kuru dalgalanmaları, ticari riskler gibi faktörler ihracatçıyı mali açıdan zorlayabilir.
 2. Çözüm Önerileri: İhracatçılar, müşteri kredibilitesini değerlendirmek ve ödeme garantisi sağlamak için güvenilir ticaret finansmanı araçları kullanabilirler. Örneğin, akreditifler, teminat mektupları ve faktoring gibi finansal araçlarla ödeme güvencesini sağlamak mümkündür. Ayrıca, döviz kuru risklerini yönetmek için finansal enstrümanlar veya hedging araçları kullanılabilir.

 

Yabancı Pazarın Kültürel ve Hukuki Farklılıkları:

 1. Zorluklar: Yabancı pazarlarda kültürel farklılıklar, dil engelleri ve yerel hukuki düzenlemeler gibi faktörler, ihracatçılar için zorluklar yaratabilir. müşteri tercihleri, pazarlama stratejileri ve ticaret kuralları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.
 2. Çözüm Önerileri: İşletmelerin, hedef pazarlara yönelik kapsamlı pazar araştırmaları yapması önemlidir. Kültürel farklılıkları anlamak ve yerel ihtiyaçlara uygun ürün, fiyatlandırma, pazarlama stratejileri geliştirmek gereklidir. 

Sinan İLHAN

Yazılarını Gör

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir.