Türk Eximbank İhracat Yapan Firmalara Hangi Destekleri Sunar

Türk Eximbank İhracat Yapan Firmalara Hangi Destekleri Sunar

İçindekiler

 1. Eximbank Nedir Ve Ne İşe Yarar?
 2. Eximbank’ın Tarihçesi Ve Gelişimi
 3. Eximbank’ın Hizmetleri Ve Ürünleri Nelerdir?
 4. Eximbank’ın Finansal Yapıları Ve Kaynakları Nelerdir?
 5. Eximbank’ın Türkiye’deki Faaliyetleri Ve Katkıları Nelerdir?
 6. Eximbank’ın Uluslararası İşbirlikleri Ve Projeleri Nelerdir?
 7. Eximbank’ın Sektörel Odakları Ve Desteklediği Sektörler Nelerdir?
 8. Eximbank’ın Avantajları Ve Dezavantajları Nelerdir?
 9. Eximbank’ın Geleceği Ve Hedefleri Nelerdir?
 10. Eximbank Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (Sss).
 11. Eximbank’ın İhracatçılara Sağladığı Finansman Seçenekleri Nelerdir?
 12. Eximbank’ın KOBİ’lere Yönelik Destek Programları Nelerdir?
 13. Eximbank’ın İhracatçıya Sağladığı Sigorta Hizmetleri Nelerdir?
 14. Eximbank’ın Yurtdışındaki Ofisleri Ve Faaliyetleri Nelerdir?
 15. Eximbank’ın Sürdürülebilirlik Stratejisi Ve Uygulamaları Nelerdir?
 16. Eximbank’ın Türkiye’nin İhracat Performansına Etkisi Nedir?
 17. Eximbank’ın Desteklediği İhracat Projeleri Ve Başarı Öyküleri Nelerdir?
 18. Eximbank’ın Diğer Uluslararası Finans Kuruluşlarıyla Olan İşbirlikleri Nelerdir?
 19. Eximbank’ın İhracatçılar İçin Sağladığı Diğer Avantajlar Ve Destekler Nelerdir?

Eximbank Nedir Ve Ne İşe Yarar?

 • Eximbank (Export-Import Bank), ihracat ve ithalat trafiği yapan şirketlere finansman sağlayan bir kuruluştur. Amacı, ülkeler arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına ve Türk ihracatının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Eximbank tarafından sağlanan finansman, ihracatçıların ürünlerini yabancı alıcılara daha uygun koşullarda sunmalarına imkan verir.

Eximbank ayrıca, ürünlerin tanıtımı, pazarlama faaliyetleri ve ihracat işlemlerindeki belge düzenlemeleri konusunda da destek sağlamaktadır.

Eximbank’ın Tarihçesi Ve Gelişimi

 • Eximbank, Türkiye Cumhuriyeti‘nin ihracat ve ithalat trafiği yapan şirketlere finansman sağlamak amacıyla 1987 yılında kurulmuştur. Eximbank, Türk ihracatının artırılması ve Türk şirketlerinin yurt dışındaki rekabet gücünün artırılması hedefleri doğrultusunda çalışmaktadır. Banka, ihracatçıların yabancı alıcılara daha uygun koşullarla ürünlerini sunmalarına olanak sağlamak için kredi, garanti ve sigorta işlemleri yapar. Ayrıca, ürünlerin tanıtımı, ihracat işlemlerindeki belge düzenlemeleri gibi konularda destek sağlar.
 • Eximbank, kuruluşundan itibaren Türk ihracatçılarının ihtiyacı olan finansal kaynaklar sağlayarak, Türk firmalarının uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmaya çalışmaktadır. Kurulduğu günden bugüne kadar, Eximbank Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarına finansman sağlamış ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ürün ve hizmet yelpazesini genişletmiştir.
 • Eximbank, zaman içerisinde Türk ihracatı için önemli bir finans kuruluşu haline gelmiş ve Türkiye’nin dünya ekonomisindeki yerinin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmuştur. Banka, ihracatçıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla faaliyetlerinde her geçen gün daha da gelişmektedir. Bu kapsamda, geleneksel bankacılık hizmetlerine ek olarak, ticari krediler, reasürans, avanslar ve ithalat finansmanı gibi ürünler sunmaktadır.

Eximbank’ın Hizmetleri Ve Ürünleri Nelerdir?

Eximbank, ihracat ve ithalat trafiği yapan şirketlere finansman sağladığı gibi, ürünlerin tanıtımı, pazarlama faaliyetleri ve ihracat işlemlerindeki belge düzenlemeleri konusunda da destek sağlar. Eximbank’ın sunduğu hizmetler ve ürünler şunlardır:

 1. İhracat Kredileri: İhracat yapan şirketlere uygun bir faiz oranıyla kredi sağlanır. Bu krediyle ihracatçılar, ürünlerini üretmek için gerekli finansmanı sağlayarak, ihracat işlemlerini gerçekleştirebilirler.
 2. İhracat Reasüransı: İhracat yapan şirketler, ihracatlarına ilişkin riskleri minimize etmek için Eximbank reasürans hizmetlerinden faydalanabilirler.
 3. İhracat Garantileri: Eximbank, ihracat yapan şirketlerin ihracat işlemlerini güvence altına alarak, finansman sağlamaktadır.
 4. İhracat Sigortaları: Eximbank, ihracat yapan firmaların ihracatlarına yönelik risklerini korumak üzere uygun koşullarda sigorta poliçeleri sunar.
 5. İthalat Finansmanı: Yurt dışından mal, hizmet ve teknoloji alımı yapan şirketlere uygun koşullarda finansman sağlar.
 6. Döviz Kazandırıcı Hizmetler: Ülkeye döviz girişinin sağlanması amacıyla yapılan ihracat faaliyetlerine finansal destek sağlanmaktadır.
 7. Ticari Krediler: Şirketlerin ticari faaliyetlerine finansal destek sağlanır.
 8. Kredili İhracat: Eximbank, ihracat yapan şirketlere kredili ihracat yapma imkanı verir.

Eximbank’ın Finansal Yapıları Ve Kaynakları Nelerdir?

Eximbank’ın finansal yapısı ve kaynakları, bankanın faaliyetleri ve yürüttüğü işlemlere göre değişebilir. Ancak genel olarak, Eximbank’ın finansal kaynakları şunları içerebilir:

 1. Hazine Garantisi: Eximbank, Hazine tarafından verilen garantiler ile finansman sağlamaktadır.
 2. Yurt dışı kaynaklar: Eximbank faaliyetleri kapsamında yurt dışından kaynak temin edebilir.İhraç edilen ürünlerin döviz kazandırıcı niteliği sebebiyle, dış krediler, uluslararası bankalar ve finans kuruluşları ile fonlama anlaşmaları yapabilir.
 3. Tahvil ihracı: Eximbank, kendi adına tahvil çıkararak borçlanabilir.
 4. İhracatçıların geri ödeme yükümlülüklerinden doğan kaynaklar: İhracatçıların ödeme yükümlülükleri doğrultusunda, Eximbank finansal kaynak sağlayabilir.
 5. Devlet katkısı: Eximbank, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından verilen katkılarla finanse edilebilir.
 6. Faiz gelirleri: Eximbank’ın faaliyetlerinden doğan faiz gelirleri, bankanın finansal kaynaklarını oluşturabilir.
 7. Hisse senedi ihraçları: Eximbank, şirketin faaliyetlerinden doğan gelirlerle hisse senedi ihraç edebilir.

Bu kaynakların yanı sıra, Eximbank’ın finansal yapısı, bankanın yürüttüğü politikalara, kredi risklerine ve ekonomik koşullara göre de değişebilir.

Eximbank’ın Türkiye’deki Faaliyetleri Ve Katkıları Nelerdir?

Eximbank, Türkiye’deki ihracat ve ithalat trafiği yapan şirketlere finansman sağlamak suretiyle faaliyet göstermektedir. Eximbank, Türk ihracatının geliştirilmesine ve ülkeler arasındaki ticaret hacminin arttırılmasına katkıda bulunmaktadır. Banka, ihracatçıların ürünlerini yabancı alıcılara daha uygun koşullarda sunmalarına imkan verir. Ayrıca, ürünlerin tanıtımı, pazarlama faaliyetleri ve ihracat işlemlerindeki belge düzenlemeleri konularında da destek sağlamaktadır. Eximbank, müşterilerine kredi, garanti, sigorta ve reasürans hizmetleri sunar, ayrıca ticari krediler, ithalat finansmanı ve kredili ihracat gibi ürünler de sunmaktadır. Eximbank’ın faaliyetleri Türkiye’nin ihracatını arttırmaya ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Banka, Türk şirketlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artırılmasına da destek olmaktadır.

Eximbank’ın Uluslararası İşbirlikleri Ve Projeleri Nelerdir?

Eximbank, uluslararası arenada diğer ülkelerin kalkınmalarına ve ticari faaliyetlerine de destek olmak amacıyla, çeşitli iş birlikleri ve projeler yürütmektedir. Bunlar arasında özellikle aşağıdaki işbirlikleri ve projeler öne çıkmaktadır:

 1. Dünya Bankası: Eximbank, Dünya Bankası ile ortak projeler yürütür. Bu projeler, uygun koşullarda finansman sağlamak, kalkınma projelerine ve insani yardım faaliyetlerine destek olmak için tasarlanmıştır.
 2. Avrupa Yatırım Bankası: Eximbank, Avrupa Yatırım Bankası ile iş birliği yaparak, Türkiye’deki kalkınma projelerine finansman sağlamaktadır.
 3. Uluslararası Ticaret Merkezi: Eximbank, Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) kurduğu bu merkezle iş birliği yaparak, Türk firmalarının uluslararası ticarette rekabet gücünü artırmak amacıyla, çeşitli projeler yürütmektedir.
 4. İhracat Destek Ajansları: Eximbank, diğer ülkelerin ihracat destek ajansları ile iş birliği yaparak, Türk firmalarının uluslararası ticarette daha etkin olmalarını sağlamaktadır.
 5. Proje Finansmanı: Eximbank, yurtdışındaki büyük çaplı projelerin finansmanında da yer almaktadır. Böylece, Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışındaki inşaat projelerinde yer alması desteklenir.

Bu işbirlikleri ve projeler Eximbank‘ın uluslararası ticaret ve kalkınmaya katkısını artırmaktadır.

Eximbank’ın Sektörel Odakları Ve Desteklediği Sektörler Nelerdir?

Eximbank, destek verdiği sektörlere yönelik çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Banka, özellikle Türkiye’deki ihracat potansiyeli yüksek olan sektörlere odaklanmaktadır. Eximbank’ın desteklediği sektörler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 1. Otomotiv: Türkiye’nin önemli ihracat sektörlerinden biri olan otomotiv sektörü, Eximbank’ın da öncelik verdiği sektörlerden biridir.
 2. Makine: Makine sektörü de Türkiye’nin önemli ihracat sektörlerinden biridir. Eximbank, bu sektöre yönelik destekler sağlamaktadır.
 3. İnşaat: Eximbank, Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışındaki inşaat projelerinde yer almalarını desteklemektedir.
 4. Tekstil: Tekstil sektörü, Türkiye’nin önde gelen ihracat sektörlerinden biridir. Eximbank da bu sektöre destek vermektedir.
 5. Gıda: Eximbank, Türk gıda ürünlerinin uluslararası pazarlara açılmasına yardımcı olmak amacıyla, bu sektöre yönelik destekler sağlamaktadır.
 6. Kimya: Kimya sektörü de Türkiye’nin önde gelen ihracat sektörlerinden biridir. Eximbank, bu sektöre yönelik destekler sağlamaktadır.

Bu sektörlerin yanı sıra, Eximbank ayrıca diğer sektörlere de destekler sağlayarak, Türkiye’nin ihracatının genişlemesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Eximbank’ın Avantajları Ve Dezavantajları Nelerdir?

 • Eximbank’ın avantajları, Türkiye’de ihracat yapan şirketlere finansman sağlayarak ülkeler arası ticaretin artmasına ve Türk şirketlerinin uluslararası piyasalarda daha rekabetçi hale gelmesine yardımcı olmasıdır. Ayrıca, Eximbank müşterilerine kredi, garanti, sigorta ve reasürans hizmetleri sunar ve belge düzenlemesi, pazarlama faaliyetleri, ürünlerin tanıtımı gibi konularda da destek sağlar.
 • Eximbank’ın dezavantajları arasında ise, Türkiye’nin ihracatında tek başına bir çözüm niteliği taşımaması ve yeterince tanınmaması gibi faktörler sayılabilir. Ayrıca, bazı durumlarda şirketlerin Eximbank‘tan kredi almak için gereken koşulları karşılamakta zorlanabildiği de görülebilmektedir. Bununla birlikte, Eximbank’ın avantajları, dezavantajlarına kıyasla daha fazla görünür ve Türk ihracat sektörü üzerinde olumlu bir etki sağlamaktadır.

Eximbank’ın Geleceği Ve Hedefleri Nelerdir?

 • Eximbank‘nın geleceği ve hedefleri, Türk ihracatının artırılması ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak üzerine odaklanmıştır. Bankanın global ekonomik düzeyde önemli bir rol oynaması, kalkınma ajanslarının daha etkili hale gelmesi, dijitalleşmeye adapte olması ve müşteri odaklı hizmetler sunması amaçlanmaktadır.
 • Ayrıca, Eximbank‘ın hedefleri arasında diğer ülkelerle de iş birlikleri yaparak Türkiye’nin ihracatını artırmak ve uluslararası arenada daha rekabetçi hale gelmesine katkı sağlamak da bulunmaktadır. Bankanın gelecekteki hedefleri, Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamak ve ülkenin uluslararası ticarette daha güçlü bir pozisyona sahip olmasına yardımcı olmak yolunda odaklanmaktadır.

Eximbank Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (Sss).

Eximbank ile ilgili sıkça sorulan sorular arasında şu konular yer almaktadır:

 1. Eximbank nedir ve ne iş yapar?
 2. Eximbank’tan nasıl kredi alınır?
 3. Eximbank hangi sektörlere destek verir?
 4. Eximbank’ın kredi faiz oranları nedir?
 5. Eximbank’tan kredi aldıktan sonra ne gibi belgelere ihtiyaç duyulur?
 6. Eximbank kredilerinde geri ödeme koşulları nasıl belirlenir?
 7. Eximbank, ihracat dışı işlemlere de destek verir mi?
 8. Eximbank’ın ihracat sigortası hizmetleri nelerdir?
 9. Eximbank’ta çalışmak için nasıl bir kariyer yolculuğu izlenir?
 10. Eximbank, sadece büyük ölçekli firmalara mı kredi verir?

Bu soruların yanıtlarına Eximbank’ın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Eximbank’ın müşteri hizmetleri departmanına da bu konularla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz.

Eximbank’ın İhracatçılara Sağladığı Finansman Seçenekleri Nelerdir?

Eximbank, ihracatçılara farklı finansman seçenekleri sunarak ihracatlarının finansmanı konusunda destek sağlamaktadır. Bu finansman seçenekleri arasında şunlar yer alabilir:

 1. İhracat Kredisi: İhracat konusu olan mal ve hizmetlerin finansmanı için sağlanan kredilerdir.
 2. İhracat Reeskont Kredisi: İhracat konusu olan mal ve hizmetlere ait alacakların tahsil edilmesi amacıyla verilen kredilerdir.
 3. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Destek Kredisi: Türkiye ekonomisine döviz kazandıran hizmetlerin finansmanı için sağlanan kredilerdir.
 4. Özkaynak Hisselerinin İhracına Yönelik Krediler: Türk firmalarının özkaynak hisselerini yabancı yatırımcılara satmak için verilen kredilerdir.
 5. Finansal Kiralama: İhracat konusu olan makinelerin, ekipmanların veya taşıtların finansmanını sağlamak amacıyla yapılan finansal kiralama işlemleridir.
 6. Akreditif Kredileri: İhracatçının alacağının garanti altına alınması için sağlanan kredilerdir.

Eximbank, müşteri ihtiyaçlarına göre farklı finansman çözümleri de sunulabilmektedir. Bu nedenle, ihracatçıların Eximbank ile doğrudan iletişime geçerek ihtiyaçlarına uygun finansman seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi almaları önerilir.

Eximbank’ın KOBİ’lere Yönelik Destek Programları Nelerdir?

Eximbank, KOBİ’lere özel olarak Türk ihracatını artırmak amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır. Bu destek programları arasında şunlar yer almaktadır:

 1. Hazine Destekli KOBİ İhracat Kredisi: İhracat yapan KOBİ‘lerin finansman ihtiyacını karşılamak için hazine destekli kredi imkanı sağlanmaktadır.
 2. İhracat Reeskont Kredisi: KOBİ’lerin ihracat konusu olan mal veya hizmetlerine bağlı olan alacaklarını tahsil etmeleri için sağlanan kredilerdir.
 3. Hazine Destekli KOBİ İhracat Reeskont Kredisi: KOBİ’lerin ihracatına ilişkin alacaklarına dayalı olarak sağlanan reeskont kredisi imkanı sunulmaktadır.
 4. Türk Eximbank KOBİ Sağlık Sigortası: KOBİ’lerin ihracat faaliyetleri sırasında sağlık sorunlarına karşı koruma sağlamak amacıyla özel sigorta programı sunulmaktadır.
 5. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Destek Kredisi: Türkiye ekonomisine döviz kazandıran hizmetlerin finansmanı için KOBİ‘lere özel kredi imkanı sağlanmaktadır.

Bu destek programları hakkında daha detaylı bilgi için Eximbank‘ın resmi web sitesine veya müşteri hizmetleri departmanına başvurabilirsiniz.

Eximbank’ın İhracatçıya Sağladığı Sigorta Hizmetleri Nelerdir?

Eximbank, ihracatçılara çeşitli sigorta hizmetleri sunarak, ihracat faaliyetlerini güvence altına almaya yardımcı olmaktadır. Eximbank’ın ihracatçılara sunduğu sigorta hizmetleri arasında şunlar yer almaktadır:

 1. Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası: Bu sigorta, ihracatçı firmaların kısa vadeli ihracat kredilerinde doğabilecek risklere karşı koruma sağlamaktadır.
 2. Alacak Sigortası: Eximbank’ın alacak sigortası hizmeti, ihracatçı firmaların aldıkları siparişlerde bir riskin meydana gelmesi durumunda önlem almalarına olanak tanır.
 3. İleri Peşin Ödeme Sigortası: Bu sigorta, ihracatçıların ileriye yönelik ödemelerine karşılık alacaklarını garanti altına almalarına yardımcı olmaktadır.

Bu sigorta hizmetleri, ihracatçıların finansal risklerini minimize etmelerine ve ihracat faaliyetleri sırasında daha güvende hissetmelerine yardımcı olmaktadır. Sigorta hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi için Eximbank‘ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Eximbank’ın Yurtdışındaki Ofisleri Ve Faaliyetleri Nelerdir?

 • Eximbank, Türkiye’deki ihracatçıların yurtdışındaki faaliyetleri ve işlemlerinde destek olmak amacıyla çeşitli ofisler açmıştır. Eximbank’ın yurt dışındaki ofisleri arasında Batı Avrupa, Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Çin yer almaktadır. Bu ofisler, ihracatçıların yurtdışı faaliyetleri sırasında finansal risklerini minimize etmelerine ve ticari işlemlerini daha güvenli hale getirmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Eximbank‘ın yurt dışındaki ofisleri, Türkiye’deki ihracatçıların yurtdışı pazarlarda karşılaştıkları zorluklara ilişkin bilgi ve danışmanlık hizmetleri sunmakta, ihracatçıların tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine destek sağlamakta, yurtdışı müşterilerle olan ticari işlemlerde finansal riski minimize etmek amacıyla kredi ve sigorta işlemleri yapmakta ve Türk ürünlerinin yurtdışındaki pazarlarda daha görünür hale gelmesi için çeşitli faaliyetler düzenlemektedir.

Detaylı bilgi için Eximbank‘ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Eximbank’ın Sürdürülebilirlik Stratejisi Ve Uygulamaları Nelerdir?

Eximbank, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamaları benimsemiş ve bu konuda faaliyetler yürütmektedir. Eximbank’ın sürdürülebilirlik stratejileri ve uygulamaları şunları içerebilir:

 1. Sürdürülebilir Finansman: Eximbank, sürdürülebilir bir gelecek için finansman ilkelerini benimsemiştir ve bu doğrultuda özellikle yeşil projelere finansman sağlamayı hedeflemektedir.
 2. Sürdürülebilirlik Raporlama: Eximbank, sürdürülebilirlik performansını belirlemek ve paydaşlarıyla bunu paylaşmak için sürdürülebilirlik raporlama standartlarını uygulamaktadır.
 3. Çevre Dostu Uygulamalar: Eximbank, çalışma ortamlarında çevre dostu uygulamaları benimsemekte ve enerji tasarrufu, geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında çaba göstermektedir.
 4. Eğitim ve Sensibilizasyon: Eximbank, sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmak amacıyla personeline yönelik eğitim ve sensibilizasyon çalışmaları düzenlemekte ve çalışanlarını konuya yönelik bilgilendirmektedir.

Bu uygulamalar Eximbank‘ın sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerinden bazılarıdır. Daha detaylı bilgi için Eximbank’ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Eximbank’ın Türkiye’nin İhracat Performansına Etkisi Nedir?

 • Eximbank, Türkiye’nin ihracat performansına olumlu bir etki sağlamaktadır. Eximbank, Türkiye’deki ihracatçılara finansman hizmetleri sağlayarak, ihracat faaliyetlerinin finansal risklerini minimize etmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, Eximbank’ın ihracatçılara sunduğu sigorta hizmetleri sayesinde, ihracatçı firmaların yurt dışında aldıkları siparişlerde bir riskin meydana gelmesi durumunda önlem almalarına olanak tanınmaktadır.

Bu hizmetler, ihracatçıların ihracat faaliyetlerini daha güvenli hale getirmekte ve ihracat potansiyellerini artırmakta yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, Eximbank‘ın Türkiye’nin ihracat performansına olumlu bir etkisi bulunmaktadır.

Eximbank’ın Desteklediği İhracat Projeleri Ve Başarı Öyküleri Nelerdir?

 • Eximbank, Türkiye’deki ihracatçılara finansal destek sağlamakta ve ihracat faaliyetlerini desteklemek amacıyla çeşitli projeleri desteklemektedir. Eximbank’ın birçok başarılı ihracat projesine destek verdiği bilinmektedir. Ancak, hangi projelerin desteklendiği ve bu projelerin başarı öyküleri hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.
 • Yine de, Eximbank’ın resmi olarak yayınladığı raporlar, ihracatçılara sunduğu finansal desteklerin, Türkiye’nin ihracat performansına olumlu bir etki sağladığını göstermektedir. Ayrıca, Eximbank‘ın yeşil projelere finansman desteği sağladığı ve bu projelerin başarılı sonuçlar elde ettiği bilinmektedir. 

Eximbank‘ın desteklediği ihracat projeleri hakkında daha detaylı bilgi almak için, Eximbank‘ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Eximbank’ın Diğer Uluslararası Finans Kuruluşlarıyla Olan İşbirlikleri Nelerdir?

 • Eximbank, diğer uluslararası finans kuruluşlarıyla çeşitli işbirlikleri yapmakta ve ihracat işlemlerine yönelik finansman ve sigorta hizmetleri sunmaktadır. Eximbank‘ın işbirliği yaptığı kurumlar arasında Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBF) ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) gibi kurumlar bulunmaktadır. Ayrıca, Eximbank, üye ülkelerin milli ihracat kredi kuruluşları ile de işbirliği yaparak, ihracatçılara çeşitli destekler sağlamaktadır. Örneğin, Eximbank, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere finansman sağlayan Fransız milli ihracat kredi kuruluşu Bpifrance ile işbirliği yapmaktadır.
 • Bu işbirlikleri, Türkiye’nin ihracatçılarının ihracatını artırmak için yurt dışında yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmak ve finansal riskleri minimize etmek amacıyla yapılmaktadır. Bu amaçla, Eximbank‘ın ihracatçılara sağladığı finansman ve sigorta hizmetleri, diğer uluslararası finans kuruluşlarına erişimde sıkıntı yaşayan Türk firmalarına yardımcı olmaktadır.

Ancak, Eximbank’ın hangi uluslararası finans kuruluşlarıyla hangi projelerde işbirliği yaptığına dair detaylı bilgi için Eximbank‘ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Eximbank’ın İhracatçılar İçin Sağladığı Diğer Avantajlar Ve Destekler Nelerdir?

Eximbank, Türkiye’deki ihracatçılara finansman sağlamasının yanı sıra diğer avantajlar ve destekler de sunmaktadır. Bunlar arasında şunlar yer alabilir:

 1. Sigorta Hizmetleri: Eximbank, ihracatçılara ülke riskini azaltmak için sigorta hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler sayesinde ihracatçılar, ihracatlarından kaynaklanan finansal riskleri minimize edebilirler.
 2. Pazar Araştırması ve Analizi: Eximbank, ihracatçılar için yurtdışı pazarları araştırır ve analiz eder. Bu sayede ihracatçılar, ihracat potansiyeli yüksek olan ülkeler ve sektörler hakkında bilgi sahibi olabilirler.
 3. Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri: Eximbank, ihracatçıları eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle desteklemektedir. Bu hizmetler, ihracatçıların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmalarına yardımcı olur.
 4. Sertifikasyon ve Belgelendirme: Eximbank, ihracatçılara ürünlerinin uluslararası standartlara uygunluğunu belgeleyen sertifikalar ve belgeler sunar. Bu hizmetler, ihracatçıların ürünlerinin kalitesini ve uygunluğunu kanıtlamalarına yardımcı olur.

Bu avantajlar ve destekler, Eximbank’ın ihracatçıların uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olur. Daha detaylı bilgi için Eximbank’ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Tayfun İlhan

Yazılarını Gör

Yorum Bırak

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir.